بازگشایی و کشف قیمت سرمایه گذاری ایساتیس پویا -ویسا-
بازگشایی و کشف قیمت سرمایه گذاری ایساتیس پویا -ویسا-

نماد شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا (ویسا) روز دوشنبه 18 مرداد 1400 به قیمت 15,458 ریال معادل 85 درصد قیمت کارشناسی کشف قیمت و بازگشایی شد.

برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا -ویسا-
برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا -ویسا-

برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا -ویسا-

صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري ايساتيس پويا -ويسا-
صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري ايساتيس پويا -ويسا-

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سرمايه

اطلاعیه درج شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا -ویسا- در بازار پایه- تابلو زرد
اطلاعیه درج شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا -ویسا- در بازار پایه- تابلو زرد

به اطلاع سهامداران محترم میرساند، به استناد مصوبه کمیته درج فرابورس ایران، شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا (ویسا) سهامی عام به عنوان دویست و شصت و