مجمع عمومی عادی سال مالی 1400 شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا برگزار شد
مجمع عمومی عادی سال مالی 1400 شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا برگزار شد

روز پنج شنبه 30 تیرماه 1401، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا با حضور 74 درصد از سهامداران برگزار شد.

رکوردی جدید برای ثبت افزایش سرمایه
رکوردی جدید برای ثبت افزایش سرمایه

فزایش سرمایۀ 280 درصدی شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا (ویسا) 4 روز کاری بعد از مجمع فوق العاده، سه شنبه 9 شهریور به ثبت رسید و سهام جایزه مربوطه در انتظار اعمال در سبد سهامداران توسط

برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا -ویسا- جهت انجام افزایش سرمایه
برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا -ویسا- جهت انجام افزایش سرمایه

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا (ویسا) جهت انجام افزایش سرمایه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 برگزار شد.

بازگشایی و کشف قیمت سرمایه گذاری ایساتیس پویا -ویسا-
بازگشایی و کشف قیمت سرمایه گذاری ایساتیس پویا -ویسا-

نماد شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا (ویسا) روز دوشنبه 18 مرداد 1400 به قیمت 15,458 ریال معادل 85 درصد قیمت کارشناسی کشف قیمت و بازگشایی شد.

برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا -ویسا-
برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا -ویسا-

برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا -ویسا-

صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري ايساتيس پويا -ويسا-
صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري ايساتيس پويا -ويسا-

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سرمايه