تاریخچه شرکت

By Plimun Web Design

 

فعالیت های شرکت سرمایه گزاری ایساتیس پویا:

تاسیس ، تشکیل و مشارکت حقوقی در سرمایه ،انجام معاملات در بورس اوراق بهادار و بورس کالا ، بازار سازی و بازار گردانی اوراق بهادار.

شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا در سال 83 به منظور حمایت از مباحث خصوصی سازی و رشد پایدار اقتصادی کشور بخصوص در استان یزد فعالیت خود را آغاز و در سال 84 مجوز ورود به بازار سرمایه را دریافت نموده است و از سال 89 نیز به صنعت بیمه کشور ورود  که در حال حاضر یکی از فعالان صنعت بیمه در استان یزد می باشد و از ابتدا با توجه به شرایط اقلیمی استان سرمایه گزاری در صنعت فولاد و مشارکت در شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد را در دستور کار داشته و در حال حاضر بعنوان سهامدار عمده این شرکت می باشد .
 
الف- فعاليت اصلي :
 
سرمايه گذاري در سهام، سهم الشركه ، واحدهاي سرمايه گذاري صندوق ها يا ساير اوراق بهادار داراي حق راي شركتها، موسسات يا صندوقهاي سرمايه گذاري با هدف كسب انتفاع به طوري كه به تنهايي يا به همراه اشخاص وابستة خود، كنترل شركت، مؤسسه يا صندوق سرمايه گذاري سرمايه پذير را در اختيار نگرفته يا درآن نفوذ قابل ملاحظه نيابد؛ سرمايه گذاري در ساير اوراق بهادار كه به طور معمول داراي حق رأي نيست و توانايي انتخاب مدير يا كنترل ناشر را به مالك اوراق بهادار نمي دهد.
 
ب - موضوع فعاليتهاي فرعي:
 
سرمايه گذاري در مسكوكات، فلزات گران بها، گواهي سپرده ي بانكي و سپرده هاي سرمايه گذاري نزد بانك ها و مؤسسات مالي اعتباري مجاز ؛ سرمايه گذاري در سهام، سهم الشركه ، واحدهاي سرمايه گذاري صندوق ها يا ساير اوراق بهادار داراي حق راي شركتها، موسسات يا صندوقهاي سرمايه گذاري با هدف كسب انتفاع به طوري كه به تنهايي يا به همراه اشخاص وابستة خود، كنترل شركت، مؤسسه يا صندوق سرمايه گذاري سرمايه پذير را در اختيار گرفته يا درآن نفوذ قابل ملاحظه بيابد؛ سرمايه گذاري در ساير دارايي ها از جمله دارايي هاي فيزيكي، پروژه هاي توليدي و پروژه هاي ساختماني با هدف كسب انتفاع  تشكيل و تاسيس موسسات مالي و پولي ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: پذيرش سمت در صندوق هاي سرمايه گذاري؛ تامين مالي بازارگرداني اوراق بهادار؛ مشاركت در تعهد پذيره نويسي اوراق بهادار؛ تضمين نقدشوندگي، اصل يا حداقل سود اوراق بهادار؛
 
 
هیئت مدیره
 
رئیس هیئت مدیره مسعود فانیان  
نایب رئیس هیئت مدیره سید علی اصغر خبیری  
عضو موظف هیئت مدیره سید علی محمد خبیری  
عضو موظف هیئت مدیره علی اصغر عبدالرحیمیان  
عضو غیر موظف هیئت مدیره روح الله خان بیوکی