شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا(سهامی عام)

لیست هیئت مدیره

about

محمد علی خاکباز


about

سید علی اصغر خبیری


about

فرهنگ مجاهد


about

محمود معین الدین


about

سید علی محمد خبیری


خدمات بیمه ای زندگی برتر
کارگزاری ایساتیس پویا
صندوق مشترک ایساتیس پویا
سبدگردانی ایساتیس پویا
بورس اوراق بهادار تهران
سازمان بورس و اوراق بهادار
بورس کالای ایران
مدیریت فناوری بورس تهران
کانون کارگزاران بورس
سپرده گذاری مرکزی
بورس انرژی
فرابورس ایران
اطلاع رسانی و خدمات بورس