شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا(سهامی عام)

درباره ما

درباره ما

الف- موضوع فعاليت اصلي :

 1. سرمايه گذاري در سهام، سهم الشركه ، واحدهاي سرمايه گذاري صندوق ها يا ساير اوراق بهادار داراي حق راي شركتها، موسسات يا صندوقهاي سرمايه گذاري با هدف كسب انتفاع به طوري كه به تنهايي يا به همراه اشخاص وابستة خود، كنترل شركت، مؤسسه يا صندوق سرمايه گذاري سرمايه پذير را در اختيار نگرفته يا درآن نفوذ قابل ملاحظه نيابد؛
 2. سرمايه گذاري در ساير اوراق بهادار كه به طور معمول داراي حق رأي نيست و توانايي انتخاب مدير يا كنترل ناشر را به مالك اوراق بهادار نمي دهد.

ب - موضوع فعاليتهاي فرعي:

 1. سرمايه گذاري در مسكوكات، فلزات گران بها، گواهي سپرده ي بانكي و سپرده هاي سرمايه گذاري نزد بانك ها و مؤسسات مالي اعتباري مجاز ؛
 2. سرمايه گذاري در سهام، سهم الشركه ، واحدهاي سرمايه گذاري صندوق ها يا ساير اوراق بهادار داراي حق راي شركتها، موسسات يا صندوقهاي سرمايه گذاري با هدف كسب انتفاع به طوري كه به تنهايي يا به همراه اشخاص وابستة خود، كنترل شركت، مؤسسه يا صندوق سرمايه گذاري سرمايه پذير را در اختيار گرفته يا درآن نفوذ قابل ملاحظه بيابد؛
 3. سرمايه گذاري در ساير دارايي ها از جمله دارايي هاي فيزيكي، پروژه هاي توليدي و پروژه هاي ساختماني با هدف كسب انتفاع
 4. تشكيل و تاسيس موسسات مالي و پولي
 5. ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
 • پذيرش سمت در صندوق هاي سرمايه گذاري؛
 • تامين مالي بازارگرداني اوراق بهادار؛
 • مشاركت در تعهد پذيره نويسي اوراق بهادار؛
 • تضمين نقدشوندگي، اصل يا حداقل سود اوراق بهادار؛
درباره ما
خدمات بیمه ای زندگی برتر
کارگزاری ایساتیس پویا
صندوق مشترک ایساتیس پویا
سبدگردانی ایساتیس پویا
بورس اوراق بهادار تهران
سازمان بورس و اوراق بهادار
بورس کالای ایران
مدیریت فناوری بورس تهران
کانون کارگزاران بورس
سپرده گذاری مرکزی
بورس انرژی
فرابورس ایران
اطلاع رسانی و خدمات بورس